Strona głównanowoczesne systemy grzewcze i sanitarne
Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus

Dlaczego na szybach pojawia się woda?

Termokurczliwa folia „Dodatkowa szyba” naklejona na okno (ramę okienną) zwiększa izolacyjność okien i zapobiega wykraplaniu się pary wodnej.

Termokurczliwa folia „Dodatkowa szyba”  pozwala na stworzenie dodatkowej, tymczasowej warstwy powietrza zwiększającej izolacyjność okien. Spełnia ona rolę dodatkowej szyby i tak, okno szklone pojedynczo można zamienić w okno szklone podwójnie lub nawet potrójnie (folia przyklejona wewnątrz i czasami na zewnątrz pomieszczenia).

Dlaczego na szybach pojawia się woda?

  Chyba nie ma człowieka, który by nie obserwował jak na szybie pojawiają się krople wody. Gdy jako dziecko jeździłem pociągami, ulubioną zabawą w czasie jesiennych i zimowych podróży było rysowanie palcem na zaroszonej szybie. Narysowany wzór zaraz znikał, bo szyba pokrywała  się  nowymi kroplami, niszcząc nasze dzieło. Można było bawić się w ten sposób przez całą podróż. Warunek: na dworze było dostatecznie chłodno, a w przedziale  byli ludzie. Dlaczego oba te warunki musiały być spełnione, aby można było bawić się w rysowanie?

Przejdźmy na chwilę do opisu powietrza w przedziale i wpływu na nie przebywających tam ludzi. Gdy przedział jest pusty (przedział jest bardzo dobrym przykładem, bo jego kubatura jest mała, a liczba osób duża) zawartość wilgoci w powietrzu możemy przyjąć za stałą. Po wejściu pasażerów każdy z nich zaczyna wydzielać ciepło i parę wodną, a ilości zależy od temperatury w przedziale. Przy początkowej 18oC będzie to ok.100W ciepła (jawnego) i ok. 35g/h pary wodnej (ciepło utajone) aby, wraz ze wzrastającą temperaturą (8 pasażerów to 800W) spada ilość oddawanego ciepła (przy temperaturze 25oC będzie to tylko 75W) ale rośnie ilość oddawanej wilgoci (60g/h przy 25oC). W pełnym przedziale przyrost wilgoci wyniesie 480g/h co w małej przestrzeni, jaką jest przedział wpływa gwałtownie na wilgotność powietrza. Co się dzieje dalej? Tutaj już musimy posłużyć się wykresem i-x  (wykres Molliera) na którym bez problemów odczytamy, w którym momencie na szybach pojawią się pierwsze krople wykroplonej pary wodnej.

Pojawienie się pary wodnej pod postacią kropel rosy jest związane z tzw. punktem rosy. Jest to temperatura powietrza, przy której następuje kondensacja pary wodnej, gdy wilgotność powietrza osiągnie 100%. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest 20oC i wilgotność 30% to punkt rosy jest przy temperaturze +2oC, ale wystarczy, że wilgotność wzrośnie do 60%, to punkt rosy będzie przy +12oC. Wracając do naszego przedziału, przy temperaturze powietrza +25oC i wilgotności 60% już przy temperaturze szyby (po stronie wewnętrznej) poniżej +17oC będziemy mogli rysować na szybie wzorki, a aby móc obserwować, co się dzieje na zewnątrz wagonu, szyba musi być co pewien czas przecierana.

Z takim samym zjawiskiem mamy do czynienia w naszych mieszkaniach, gdy okna (gorzej, jeżeli ściany) mają zbyt mały opór cieplny i ich temperatura jest niższa, niż punkt rosy odpowiadający określonej wilgotności. Gospodynie domowe nie raz zauważyły, że przy dużej ilości gotowania, na szybach w kuchni pojawia się wykroplona para. Dlaczego akurat wtedy? Bo odparowująca przy gotowaniu woda, jako para, zwiększa wilgotność powietrza, a wraz ze wzrastającą wilgotnością maleje temperatura, przy której nastąpi wykraplanie się pary na szybie lub innych chłodnych elementach (np. wyjęte z lodówki piwo).

Nie tylko wzrost wilgotności powietrza powoduje wykraplanie się pary wodnej. Pojawienie się kropelek wody na szybie może oznaczać, że temperatura powietrza na zewnątrz spada i temperatura szyby wewnątrz, także. Gdy spadnie poniżej temperatury punktu rosy zawiadomią nas o tym kropelki wody. Aby ustrzec się przed takim zjawiskiem, dobrze jest mieć okna o dużym oporze cieplnym. Nowoczesne okna mają już szyby zespolone z gazem miedzy nimi i w ten sposób ich opór cieplny został zwiększony tak, że nawet przy największych mrozach temperatura szyby w pomieszczeniu nie spada poniżej temperatury punktu rosy. Przy oknach o starszej konstrukcji tylko folia okienna „Dodatkowa szyba” może pomóc nam pozbycia się zaparowanych szyb. Jak to jest skuteczne pokazano na zdjęciach. Prawe skrzydło okna ma naklejoną folię okienną, na lewej tego nie zrobiono.

Czy coś jeszcze trzeba dodawać?

Prawe skrzydło okna z naklejoną folią okienną "Dodatkowa szyba"

Życzymy Państwu miłej pracy. Tworzenie dodatkowej szyby jest łatwe i przyjemne.